certyfikacja


Certyfikacja w Rosji. Certyfikaty zgodności Gost-R

Certyfikacja produkcji polskich producentów w systemie Gost-R

Przeprowadzenie procedury certyfikacji produkcji w Rosji, w systemie Gost-R jest wymagane dla eksporterów na rynek Federacji Rosyjskiej. Termin wykonania certyfikatów rosyjskich, usługi certyfikacji od 10 dni
Profesjonalna usługa bez barier językowych, bez pośredników i kosztów na delegację -certyfikacja w Rosji.
Zlecenie na Certyfikat Gost-R


Twoje wyroby będą posiadały Certyfikat Gost-R.
Informacja o warunkach certyfikacji w Rosji bezpłatna. Wyślij nazwę wyrobów, kod celny:
Certyfikacja w Rosji info
, info@marketindustry.eu

Certyfikat Gost-R? Jak pozyskać certyfikat Gost-R, co to jest -certyfikacja w Rosji?
Certyfikat Gost-R -inaczej świadectwo zgodności z normami Federacji Rosyjskiej
Certyfikat zgodności Gost-R -jest niczym innym jak odpowiednikiem europejskich norm dopuszczającym eksportowany produkt
do sprzedaży na rynku rosyjskim.

Najczęściej produkcja podlegająca Certyfikacji Gost-R, zgodność z normami Rosyjskimi powinna pozyskać
dwa dokumenty: Certyfikat Gost-R i Świadectwo Saniterno-Higieniczne FR

Termin ważności Certyfikatów Rosyjskich

Certyfikat zgodności GOST-R na produkcję seryjną – maksymalny termin ważności 3 lata
Świadectwo Sanitarno Higieniczne Rosji na produkcję maksymalny termin ważności 5 lat
Celem obniżenia kosztów certyfikacji w Rosji, można przejść skróconą procedurę certyfikacji i pozyskać certyfikaty z terminem ważności -1 rok
Jakie eksportowane produkty mają przejść certyfikację w Rosji i muszą posiadać certyfikat zgodności?
Certyfikacji obowiązkowej, czyli takiej, bez której nie jest możliwa sprzedaż
eksportowanego produktu na rynku Rosyjskim) podlega ściśle określona grupa towarów.
To, czy dany produkt podlega certyfikacji obowiązkowej w Rosji, dobrowolnej czy też nie podlega żadnej certyfikacji w Rosji jest sprawdzane każdorazowo przez naszych ekspertów przy składaniu zamówienia.
Zamawiam Certyfikację w Rosji. Certyfikacja produkcji w Rosji

Kto potrzebuje certyfikatów Gost-R i przeprowadzenie procedury certyfikacji w Rosji?
Wszystkie firmy, które eksportują lub zamierzają eksportować swoje produkty na teren Rosji i pragną przy tym ograniczyć do minimum problemy związane z odprawą graniczną i dystrybucją na rynku krajowym, powinne pozyskać certyfikat Gost-R Federacji Rosyjskiej.

Co należy zrobić aby uzyskać certyfikat rosyjski GOST-R?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy certyfikacji w Rosji
Certyfikacja produkcji w systemie GOST-R, -formularz certyfikacji w Rosji

W ciągu 48 godzin otrzymacie Państwo pełną informację bezpłatną na temat certyfikacji w Rosji
swoich produktów w Rosji wraz z terminem wykonania usługi, kalkulacją kosztów certyfikacji Gost-R i procedurami.

Gwarantujemy, profesjonalną obsługę i niskie koszty certyfikacji w Rosji
certyfikacja w Rosji -zamawiam certyfikat gost-R


Serdecznie zapraszamy do współpracy i certyfikacji wyrobów, produkcji w Rosji!

Istotne dla eksporterów, którzy pozyskali certyfikaty rosyjskie:
Twoja oferta eksportowa dla użytkowników cyrylicy
Rosyjska strona Firmy w sieci RU +domena RU =24 godziny

Informacje na temat certyfikacji w Rosji: Tel 51 870 7970, 79 861 5952,
E-mail: Certyfikacja w Rosji , info@marketindustry.eu

Wydanie certyfikatów zgodności Gost-R w Rosji odbywa się na podstawie przeprowadzanej oceny technicznej produktów w celu zapewnienia ich zgodności z przepisami bezpieczeństwa Rosji. Procedura oceny w trakcie certyfikacji w Rosji, może zawierać ocenę dokumentacji technicznej, audytu zakładów produkcyjnych i inspekcji procesu produkcyjnego, pobierania próbek, analizy, badań dokonywanych przez akredytowane laboratoria Gost-R Rosji. ....................................................................................................................................
Strefa.Ru Rosyjsko-Polski Katalog. Dodaj stronę
Wiadomości gospodarcze. Certyfikacja w Rosji. Certyfikacja CE
Katalog. Firmy rosyjskie. Dodaj firmę

Projektowanie stron www w trakcie certyfikacji. Wersja rosyjska
Wizy wielokrotne do Rosji
MCportal.pl katalog stron